Vol083雪千寻私房真空白衬衣配黑短裙傲人豪乳喷血诱惑写真48P雪千寻御女郎

Vol083雪千寻私房真空白衬衣配黑短裙傲人豪乳喷血诱惑写真48P雪千寻御女郎

 内容:《耆婆方》治一切风病日月散方∶二味,切,捣筛为散,以酒服一方寸匕,日二。邪火可言贼,相不可言贼。

诸如此者,都是振耸耳。故水在心则心之阳受困,不能传化于小肠,致坚筑短气。

仲景于此辗转沉思,或因小青龙汤治合邪而误动冲气,或因五味甘草汤治冲气而移合邪,然治咳满不得不加姜辛,治冲气不得不用桂苓,无如咳满止、冲气发、冲气低、咳满作,顾此失彼,将何以为后学之准绳而孰知仲景有一证即有一方,有一变即有一法云服之当遂渴,可见服之遂渴以细辛、干姜为热药,助冲任之火上熏于面,热如醉状,下流阴股,小便难,今反不渴,其责不在细辛、干姜而在胸中素有支饮,致水气凌心,时冒作呕,故仍用桂苓以防冲气,但纳半夏以去水,水去呕止,又一变而其人形肿,则在内之支饮虽去而在上之肺气未和。治宜温经养营之剂,故张氏特设真武汤以救之。

伤寒传至厥阴,则为消渴,谓饮水多而小便少也。谋风为病,令人弱,四肢缓弱也。

太阴湿土,乃脾胃之气也。刺入二分,留二呼,灸三壮。

 经曰、腹满不减者,为里实,当下之。舌黄者,热渐深也。

Leave a Reply