No2529嫩模林子欣Freya心愿旅拍黑猫变身主题开档黑丝裤袜极致诱惑写真68P林子欣秀人网

No2529嫩模林子欣Freya心愿旅拍黑猫变身主题开档黑丝裤袜极致诱惑写真68P林子欣秀人网

 厥阴病,渴欲饮水者,少少与之愈。热厥者,有可下之理;寒厥为虚,则宜温补。

胃者,津液之本也。彼以太阳寒水利于发汗,汗出则膀胱气化而小便行,故利水之中,仍兼发汗之味。

漫言变化千般状二句,谓伤寒变化千般、总不外乎阴阳表里间也。夫额上汗出而小便不利,是痹不得泄,故发黄。

火逆下之,因烧针烦躁者,桂枝甘草龙骨牡蛎汤主之。伤寒下之后,续得下利清谷不止,身疼痛者,急当救里,宜四逆汤。

连用三自字,见胃实而无变证者,当任其自然,而不可妄治。若动其血,或从口鼻,或从目出,其害有不可言者。

吴萸温中散寒,则吐利可除;人参安神定志,则烦躁可止;姜、枣调和营卫,则手足自温、头痛自瘳矣。 吐多者,去术加生姜三两。

Leave a Reply